Hỏi cách xem thông tin về máy iPhone 4S hàng phân phối tại VN?Mới chơi iPhone, rất mong các anh em chỉ giáo cụ thể.
Nhìn vào số sê ri trên thì có cách nào để xem được xuất xứ (ở đây 3 cái trên đều là xuất xứ China),
ngày sản xuất? bản World hay Look? (3 cái trên đều là w)?
Thanks for read!

Xem các chủ đề tương tự: