bác có bài Where U At của TaeYang thằng này nhảy đẹp lắm đó bác hát hay lắm đó bác..có thì ưu tiên post cho em đi bác ơi