Mình đang dùng phần mềm iblacklist 4.3 cho IP4 mà chưa sử dụng quen dù nó là việt hoá.
Mình muốn tin nhắn của một người gửi cho mình mà hiện thị trong list còn những người khác thì không.
mình thiết lập kiểu gì mà ai nhắn tin cũng hiện thị trong phần mềm hết. Ai biết cách thiết lập thế nào mà chỉ có 1 hoặc 2 người khi nhắn tin cho minh thì hiển thị trong list. Còn người khác nt thì vận hiện thị ở mục tin nhắn của IP

Xem các chủ đề tương tự: