em cài cai im+ pro 6.2 vào mà con ip4 của em báo là ko đồng bộ với itunes. có pro nào giúp với

Xem các chủ đề tương tự: