Đây là bản update cuối cùng trước khi sever IFunBox đã down. Mình up date cho các bạn đến sau chưa có
http://www.mediafire.com/?10pjzvj0621183z


Chú ý:
Khi IFunBox không nhận IPhone 4. Download thêm afc2add


What's New:
Back to IPA now supports large Apps
File Transfer engine is optimized for iOS 5
New UI localization scheme
Recovery music/video shows titles and artist name


Xem các chủ đề tương tự: