máy mình ip4 lock nên mình dùng cách fake version để không tự động auto update.các bạn nào dùng rồi cho mình biết có lỗi gì không.có bị treo táo không.có ông bảo là khi chạm vào phần mềm corona trong cydia thì sẽ bị treo app.hãi quá.không biết có ai bị treo app vì cái CORONA đấy không??

Xem các chủ đề tương tự: