vào chủ đề luôn nhé
có con IP4S LOCK ko có SIM active -->làm thế nào để JB-->có phương án nào để vào SB ko ta?
hiện tại còn thua con IP4 LOCK fw 5.0.1 BB 04.11.08 sao?

Xem các chủ đề tương tự: