Chào các bạn,

Hôm nọ vào appstore thấy app này <Barefoot World Atlas for iPad> hay quá, tìm down về cho bé con nó xài, bản thuốc tìm mãi không thấy, a/e nào có nguồn thì post lên cho mình xin với.
Thông tin nó đây:
http://itunes.apple.com/us/app/baref...489221652?mt=8

Xem các chủ đề tương tự: