Mình thay font cho iphone bằng cahcs thay đổi 2 file HelvHelvetica.ttf và eticaBold.ttf trong /System/Library/Font mà quên backup lại mất . Giờ cái font mới nó lại lỗi tiếng Việt mới đau . Bác nào đang dùng font mà tiếng việt không lỗi cho mình xin 2 file HelveticaBold.ttf và Helvetica.ttf được không . Hiện font đang lỗi như hình dưới IMG_0906.jpgIMG_0907.jpg

Xem các chủ đề tương tự: