mình nghe nói reset all setting rồi active lại cũng đc mà, đó có phải là 1 cách?