http://itunes.apple.com/au/app/hedic...394070111?mt=8

Em mua nó hôm nay để mang dùng khi đi học...nhưng em mua và tải về thì nó kêu down data của sound pronunciation...nhưng em ngồi đợi down mãi, khoảng 172 mb thì nó xong...em out ra vào lại thì nó vẫn bắt down tiếp, cứ thế mãi, cứ mỗi lần vào là bắt download ah
Ai giúp em với, tốn tiền mua mà lại có vấn đề

Xem các chủ đề tương tự: