Cho số imei máy bạn để ae xem old boot hay new boot thì mới giúp đươc.nếu new thì k có shsh 5.1.1 thì chịu k lên được 5.1.1 đâu bạn nhé.chỉ lên thẳng 6.0.1 thôi