a chị ơi cho e hỏi tý. máy e là IP3Gs word FW4.1. dạo trước e đi JB n e k để ý có phải tại nó làm mất cái MMS mesenger trong mục mesenger k. ùi mấy ngày sau e lại cài cái logo mạng của FW3.x. đến hnay e cần gửi MMS e vào bật nó lên thì k thấy nó nữa. các a chị giúp e lấy lại cái đấy với. e cảm ơn

Xem các chủ đề tương tự: