máy em IP4 lock em chạy lại bằng FW gốc 5.0.1 chạy xong gần hoàn tất rùi đến lúc chuẩn bị vào và có hình quả táo để buid nốt ý buid xong màn hình chính nó IP cứ quay quay xong tí lại úp lại cái bưới buid cuối. Giờ itune chưa nhận và không đưa về DFU đc. em thử hết các cách rùi. Em dính rùi chỉ giúp em với. lần trước chạy ngon lành lần này rắc rối quá

Xem các chủ đề tương tự: