Cài Sam từ source "repo.bingner.com> Gắn SIM VN.
Mở WiFi, cài SAM 0.1.16-1 Bingner. Reload Springboard.
Mở SAMPrefs>Enable: ON.
Vào Utilities>Attemp Activation. SAM chạy xong Respring.
Power OFF>ON.
Tháo SIM VN gắn lại.
Invalid Sim... No Service... chờ 10s đến 20s FULL 5 cột sóng!

Xem các chủ đề tương tự: