Dùng chức năng assisitve touch của IOS5 có nút hime ảo và khoá màn hình đó bạn.cách tắt bật chức năng bạn vào setting >general >Accessibility >assistive touch on lên là đc nhé

Xem các chủ đề tương tự: