mấy bác check giùm em con này la world hay lock với!!!
Model MC318LL
Serial number 86042TJUA4S
IMEI 01 241600 691321 8
TKS MỌI NGƯỜI!!

Xem các chủ đề tương tự: