Quote Nguyên văn bởi haicoi Xem bài viết
3gs không có CAM trước thì nó có gủi tin về mail không bạn
K có cam trước thì chỉ gửi Mail thông tin về địa điểm bạn ạ. K có hình ảnh.