tình hình là mình chưa lưu shsh mà lỡ úp lên 5.1 mà chờ jbu lâu quá nên muốn về lại

Xem các chủ đề tương tự: