Tình hình là mình vừa nhận 1 chiếc ipod 2 của khách mang đến. Đang trong tình trạng trạng treo cáp đĩa ( Chắc do cắm vào Itune update) Mình đang chạy lại fw 4.1. Muốn hỏi các bạn là muốn JB nó thì nên dùng công cụ nào để JB. Mong ace cùng các bạn giúp đỡ.

Xem các chủ đề tương tự: