mình thấy trên app store có game này link day http://itunes.apple.com/us/app/photo...474042077?mt=8
mình thử kiếm trên apptrackr.ỏg rồi mà ko có bạn nào c ó share mình với

Xem các chủ đề tương tự: