Face time cũng tốt đối với cầu truyền hình đôi... Chúc buổi offline thành công tốt đẹp.