e có câu hỏi như tiêu đề ạ >.<....
có cách nào làm 3Gs lock nhà mạng SoftBank của nhật thành wolrk ko nhỉ???

Xem các chủ đề tương tự: