Em muốn up lên 5.0.1 nhưng mà chỉ có SHSH ở Cydia thôi.Còn trên PC thì không có.
Nhưng cứ bị dính lỗi 1600.Em đã chỉnh sửa file host rồi,cũng update Itunes mới nhất.Nhưng vẫn k khắc phục được.Để DFU hay Recovery Mode đều dính lỗi 1600.
Anh nào biết cách khắc phục chỉ giùm em.

Xem các chủ đề tương tự: