Mình đang dùng app spire bây giờ mình có thể cho spire bộ não proxy của sara được không bạn.

Xem các chủ đề tương tự: