Hiện mình đang dùng spire mình tìm trên youtube có thấy spire dùng bộ não của sara. Bạn nào có thể giúp mình không?

Xem các chủ đề tương tự: