Em nhận cây máy mất loa trong mở ra làm loa xong thì máy không nhận sim nên chưa nghe gọi thử được gì hết..:confused:


Em kiểm tra công tắc sim - do trở kháng thì mất 2 chân C3<CLK> và chân C2<Reset>


Em đo 2 chân đó ra con DZ18-AP vẩn thông...và trở kháng từ PDA ra DZ18-AP thông..Em nghỉ do con DZ18-AP hư mà không có con dó để thay..Xin hỏi anh em con đó câu tắt qua được không giống như IC sim nokia vậy á hay bắt buộc phải thay con mới


Anh em có làm qua xin giúp mình.

Xem các chủ đề tương tự: