Features:


  1. Máu vô hạn
  2. Đạn vô hạn
  3. Lựu đạn vô hạn
  4. h@ck 1 hit


Hướng dẫn: Download file về bỏ vào đường dẫn: var/mobile/application/MaxPayne/MaxPayne.app/ -> Respring -> Done

Chú ý: Signed Binary file h@cked nếu bạn đang ở iOS 5

Xem các chủ đề tương tự: