tình hình là em nó lỡ xoá 2 file Fabiuscr@ck.dylibFabiuscr@ck.list trong Library/MobileSubtrate/DynamicLibraries/
bạn nào có cho minh xin 2 file đó voi nha, rat can, h may minh bi che do safemode lun roi.
thank

Xem các chủ đề tương tự: