Quote Nguyên văn bởi hitoko Xem bài viết
bùn như con chuồn chuồn!
Ai dùng máy mới cũng trải qua thờ gian như bạn thôi.
ipad minh chờ 2 tháng mới có tool cho 5.0.1. Lúc đó là tết ta. Đến nay chưa có tool nào cho >5.1