E có con 3Gs đang tính tậu một cái tai nghe cữ từ 3 đến 4 trăm ngàn mà ko biết loại nào phù hợp, e thích tiếng bass tốt, có tai nghe nào của Sony phù hợp với giá tiền đó ko các bác.

Xem các chủ đề tương tự: