các bạn cho mình hỏi mình muốn xoá hết tất cả chương trình đã cài từ cydia như vậy có bi treo táo trong quá trình mình xoá không vậy

Xem các chủ đề tương tự: