ACE nào đã jb thành công fw 5.1.1 trên ip4 xin chia sẻ đang cần hoặc có sim active nhà mạng Activated Carrier: HUTCHISON GBR cho mình mượn để active con ip4 lock nhé

Xem các chủ đề tương tự: