Tình hình máy e k thể nào xài đc những redsnow phiên bản mới mà chỉ xài đc redsnow piên bản củ máy nó báo lỗi như sau
mong các anh giúp đỡ gấp vì k mún đắp chăn ip3gs new boot lock

Xem các chủ đề tương tự: