chỉ riêng trong năm 2011, tổng doanh thu mà Apple đạ được lên đến 128 tỷ USD. Lớn hơn tổng sản phẩm quốc nội của 160 quốc gia trên thế giới. Trong đó bao gồm cả NewZeland, Iraq và Syria
Trang Web: funkyspacemonkey.com sẽ cho chúng ta thấy Apple hùng mạnh như thế nào:

Xem các chủ đề tương tự: