Mình tìm trên web chỉ có iXpenIt version 3.0.8, version hiện tại là 4.9, anh em nào có version của app này càng mới nhất thì cho mình xin nhé, cám ơn nhiều.

Xem các chủ đề tương tự: