cài theme bằng winterbroad của fw 3.1.3 và 4.2.1 có khác nhau ko vậy mình dùng winterbroad cài theme của 3.1.3 thì nó ko hiện cái gì cả chỉ hiện 1 số icon hay statusbar trong aap thoy định mai cho nó lên 4.2.1 để xem có đổi khác ko ai biết chỉ em nhé

Xem các chủ đề tương tự: