Ngoài desktop, nhấn window+R (cmd), gõ vào :
Netsh -> enter
Winsock -> enter
Reset -> enter
Sau khi restart máy tính, vào thử store lại là ok !