tình hình là em mới RT con 3G lai 4.1.sau khi RT xong thì nó không khởi động lại (tức là tới bước đếm ngược 10s của itunes).bây giờ tình hình của em nó như sau:
1. kết nối máy tính k lên màn hình gì hết.nhưng vẫn đưa về DFU được.RT lại lần nữa dính lỗi 1601(đã xóa host)
2. cắm sạc thì lên màn hình trái táo.lên 1 lát thì trái táo mờ dần rồi tắt hẳn.mở nguồn lại vẫn bị như vậy.
Xin các pro chỉ giáo bệnh tình của em nó thế nào ạ...thanks...

Xem các chủ đề tương tự: