Các cao thủ hướng dẫn em restore con Ipad 1 FW 5.0.1 với.Em đang dùng FW 5.1 nhưng hiện tại nó đang bị lỗi, nên phải restore lại. Em dùng Ifaith để lưu SHSH nhưng không được.

Xem các chủ đề tương tự: