Xin giúp làm thế nào để thay đổi iTunes acc. -Em có 1 acc. Trong iPad của em rồi, nhưng bây giờ cho iPad nầy dến 1 ngưòi khác...nên e muốn lấy acc. Em ra, và thay thế vào dó là acc. Của nnguoi khác.....có bác nào biêt xin giúp em..

Xem các chủ đề tương tự: