Có phải nó hết hỗ trợ rồi ko các bác ?

Xem các chủ đề tương tự: