Và thêm một điều nữa mà nhiều mem thắc mắc với em nữa là giá của áo! Anh hãy cho anh em biết giá trước luôn! Thanks!!!