Mình xin cái này
https://itunes.apple.com/us/app/note...374211477?mt=8

email: tuan129@gmail.com

Cảm ơn bạn nhiều lắm