Như tiêu đề thì mấy Bro làm giúp em với !
Đây là Link download Mask Mặc Định IOS 6.0.1
Và đây là File PSD mà em muốn làm icon Game và App Cydia
Mong mấy Bro làm giúp em. Em làm mãi mà không được.

Xem các chủ đề tương tự: