Sau khi ứng dụng Gmail phiên bản mới dành cho nền tảng iOS được cập nhật thì một vài người dùng nền tảng di động của Táo Khuyết đã báo cáo lỗi không thể cập nhật được ứng dụng trên App Store. Cụ thể, rất nhiều người đã không thể cập nhật được ứng dụng Gmail lên phiên bản mới nhất trong khi cũng có một số người không thể tải ứng dụng này về iPhone của mình được.


Chưa rõ vấn đề này chỉ xảy ra với ứng dụng Gmail hay một số ứng dụng khác nhưng nếu đây chỉ là trường hợp hy hữu với Gmail thì thật khó để khiến chúng ta không thể đặt ra câu hỏi rằng liệu Apple đang ra tay ngăn chặn người dùng sử dụng các ứng dụng của Google. GenK sẽ tiếp tục cập nhật thông tin này một cách sớm nhất tới độc giả.

Tham khảo: PhoneArena

Xem các chủ đề tương tự: