Hệ fighter sắp lên LV19 cần vào team nick: hoangcaocuonghn