ko biết tình hình nạp thẻ vào game đã ổn định chưa vậy thấy nhiều người bảo ko nhận đc