http://store.heaveniphone.com/2012/12/565841714-.html
trên store ios mình chạy là bị văng xin thêm link mới để down

Xem các chủ đề tương tự: